ABOUT

Van Elvis Bende naar Rocking Rebels


In April 1979 veranderde de ''Elvis Bende'' van naam doordat de derde generatie gegroepeerde Elvis-fans, medestanders kregen die qua muziek breder georiënteerd waren dan alleen Elvis. Omdat we in die tijd met zijn allen nog al vrij opstandig waren en natuurlijk jongens uit het zuiden, veranderde de naam in ''Rocking Rebels''.

Wij zijn inmiddels allemaal wat jaartjes ouder en niet meer de bende uit het verleden, die de straten onveilig maakten. Wat wel gebleven is, is het Rock & Roll gevoel...

Rocking Rebels

Stichting Rocking Rebels

Stichting Rocking Rebels Eindhoven is sinds 6 maart 2015, 36 jaar na de oprichting van de Rocking Rebels, officieel geworden. Die 6de maart ondertekenden voorzitter Frans van Dorst, penningmeester Toon Knaapen en secretaris Jan van Gestel de notariële acte.

Handelsregister KVK Utrecht # 62823078


Informele vereniging

Er werd die dag gestart met 12 leden waaronder 10 jongens van het eerste uur. Inmiddels geldt er een strenge selectie procedure, een een lange proeftijd en wordt er getracht het ledental onder de 40 leden te houden. Dit alles ter voorkoming van de problemen die we vroeger hebben ondervonden. 

Rocking Rebels

Onze Missie

Rocking Rebels is een broederschap van mannen met als hoofdoel het promoten en in stand houden van Rock & Roll, en in het bijzonder haar voorloper; Rockabilly muziek. We doen dit door laagdrempelige partys met life muziek te organiseren, en bezoeken van door derden georganiseerde soortgelijke evenementen.

Verder kennen we geen vooroordelen, zoals die elders in de maatschapij wel gehanteerd worden en is iedereen die onze normen en waarde weet te respecteren welkom. Rebels onderscheiden zich van de massa, zijn wederspannig, opstandig en hardnekkig.

Gezien de leeftijd van de original Rebels, willen we de essentie van deze levende legende graag door geven aan de volgende generatie, en krijgt de jeugd extra aandacht.

Rocking Rebels

De vlag / ons logo

De Rocking Rebels hebben rond 1978 de vlag die ook wel bekend staat als de vlag van de geconfedereerde staten van Amerika, en tevens geadopteerd werd als het symbool van Rockabilly, als beeldmerk gekozen. Er zijn 13 geconfedereerde staten (sterren op de vlag), en ook Nederland telt 13 provincies, waarbij zuidelijk 'Brabant' net als de zuidelijke staten in de US, door de overheersende noordelijke overmacht vaak als 'boeren' werden weggezet. De zuidelijke staten waren 'rebels', vol moraliteit en anti puritanisme, wat ons aansprak. 
De aller belangrijkste reden blijft echter toch wel dat onze geliefde muziek door zuidelijk exceptionalisme en invloeden door  multiculturele muzikanten in 'Dixie' is ontstaan als een mix van country and western en rhythm and blues.
Jammerlijk is de Rebel vlag als gevolg van misbruik door extremisten in een kwaad daglicht komen te staan. (CLICK HERE voor meer info betreft de vlag)

Resepect

De Rocking Rebels distanciëren zich uitdrukkelijk van elke vorm van racisme.

Keep on Rocking! | © Rocking Rebels Eindhoven - All rights reserved | Design: BarTech

Drag & Drop Website Builder